AanspreekPunt Integriteit (API)

Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) is een cruciale figuur binnen organisaties die fungeert als het eerste aanspreekpunt wanneer er sprake is van integriteitsschendingen. Hier is een beknopte samenvatting van wat een API wel en niet is:

Wat een API is:

  • De API is de persoon die je kunt benaderen wanneer je te maken hebt met situaties waarin je je ongemakkelijk voelt, waarbij iemand over jouw grenzen gaat. Dit kan variëren van fysiek tot psychologisch of seksueel gedrag, inclusief pesten.
  • De API biedt een luisterend oor en behandelt je melding vertrouwelijk. Ze schatten de situatie in en verwijzen indien nodig door naar andere instanties.
  • De API is betrokken bij preventieactiviteiten en ondersteunt animatoren.
  • Belangrijk: de API heeft geen beroepsgeheim, maar handelt altijd met discretie en zal bij bedreigende situaties de politie of andere instanties inschakelen na overleg met de melder.

Wat een API niet is:

  • De API is geen hulpverlener of psycholoog, maar kan wel doorverwijzen naar bevoegde instanties.
  • Ze zijn geen detective en zullen de zaak niet tot in detail uitspitten.
  • De API rapporteert niet aan iedereen binnen de organisatie, behalve aan de betrokkenen.
  • Ze handelen discreet en informeren je als extra hulp nodig is.

Kortom, de API is een vertrouwenspersoon die integriteitskwesties serieus neemt en ondersteuning biedt aan degenen die het nodig hebben.

WIE?

Onze club heeft 2 API’s Bij hen kan je ten aller tijden terecht.

Max Cassiers / 0494 58 50 06
Ronnie Driessens / 0498 48 42 79

MEER WETEN?

Hier is een link naar de website van baseballsoftballvlaanderen.